[ QM TV ] Naruto sức mạnh vĩ thú tập 168 ( Lồng tiếng )
Naruto sức mạnh vĩ thú lồng tiếng tập 2
[ anime F TV ] Naruto sức mạnh vĩ thú tập 1 (Thuyết minh) _ Về nhà
[ QM TV ] Naruto sức mạnh vĩ thú tập 163 ( Lồng tiếng )
Naruto sức mạnh vĩ thú tập cuối (english sub)
[ anime F TV ] Naruto tập 170 (Thuyết minh)
Naruto Sức mạnh vỹ thú Tập 178 - Lồng Tiếng
Naruto Tập Cuối Cùng Hay Dã Man
[ QM TV ] Naruto sức mạnh vĩ thú tập 174 ( Lồng tiếng )
Naruto sức mạnh vi thú tập 322 vietsub
[ QM TV ] Naruto sức mạnh vĩ thú tập 170 ( Lồng tiếng )
Naruto sức mạnh vĩ thú vietsub tập 321
[ QM TV ] Naruto sức mạnh vĩ thú tập 166 ( Lồng tiếng )
[ QM TV ] Naruto sức mạnh vĩ thú tập 180 ( Lồng tiếng )
[ QM TV ] Naruto sức mạnh vĩ thú tập 179 ( Lồng tiếng )
Naruto sức mạnh vĩ thú vietsub tập 196
Naruto sức mạnh vĩ thú vietsub tập 199
[ QM TV ] Naruto sức mạnh vĩ thú tập 178 ( Lồng tiếng )
[ QM TV ] Naruto sức mạnh vi thú tập 169 (  Lồng tiếng )
[ QM TV ] Naruto sức mạnh vĩ thú tập 175 ( Lồng tiếng )