הרב ברוך וילהלם - תניא - אגרת התשובה - תחילת פרק א
2 תניא יומי ח' תמוז אגרת התשובה פרק א' (חלק ב') הרב חיים שלום דייטש
הרב ברוך וילהלם - תניא -  אגרת התשובה - המשך פרק א
אגרת התשובה א. תשעז
הרב ברוך וילהלם - תניא - אגרת התשובה - המשך פרק ד
הרב ברוך וילהלם - תניא - אגרת התשובה - תחילת פרק ח
הרב ברוך וילהלם - תניא - אגרת התשובה - תחילת פרק ז
הרב ברוך וילהלם - תניא - אגרת התשובה - תחילת פרק ט
הרב ברוך וילהלם - תניא - אגרת התשובה - המשך פרק יא
הרב ברוך וילהלם - תניא - אגרת התשובה - תחילת פרק ה
הרב ברוך וילהלם - תניא - אגרת התשובה - פרק יב
הרב ברוך וילהלם - תניא - אגרת התשובה - סיום פרק ג
הרב ברוך וילהלם - תניא - אגרת התשובה - פרק ו
הרב ברוך וילהלם - תניא - אגרת התשובה - סיום פרק ט ותחילת פרק י
הרב ברוך וילהלם - תניא - אגרת התשובה  סיום פרק י ותחילת פרק יא
הרב  שלום לסקר .  תניא  אגרת התשובה  . פרק א
הרב ברוך וילהלם - תניא - אגרת התשובה - תחילת פרק ד
הרב ברוך וילהלם - תניא - אגרת התשובה - פרק ב
הרב ברוך וילהלם - תניא - אגרת התשובה - סיום פרק ח
הרב ברוך וילהלם - תניא - אגרת התשובה סיום פרק ז