הרב שי אסיא-מהות האדם-שער רוח הקודש
הרב שי אסיא- יחוד חודש אלול
הרב שי אסיא שליט"א - סידור הרש"ש - ק"ש שעל המיטה
הרב שי אסיא שליט"א-עץ חיים שיעור 1
הרב שי אסיא שליט"א-שער הגלגולים שיעור 1
הרב שי אסיא-ייחוד הווין (החיוורתי)
הרב שי אסיא שליט"א - שיעור הקדמה לעץ חיים
הרב שי אסיא שליט"א - עץ חיים למתחילים - שיעור מס.1
הרב שי אסיא - סדר פדיון נפש לרש"ש- שיעור ראשון
הרב שי אסיא-סידור הרש''ש שיעור 34
הרב שי אסיא -התחלת סידור הרש"ש- שיעור 1
הרב שי אסיא-שער הגלגולים שיעור 36
הרב שי אסיא-כוונות ראש השנה 1
הרב שי אסיא שליט"א עץ חיים שיעור 6
הרב שי אסיא שליט"א- עץ חיים שיעור 2
הרב שי אסיא-עץ חיים שיעור 33
הרב שי אסיא שליט"א-עץ חיים שיעור 5
הרב שי אסיא שליט"א-עץ חיים שיעור 4
הרב שי אסיא-מטבע ברכה שיעור 1
הרב שי אסיא-כוונות רי''ו של ראש השנה 1