מנחה - הקליפ הרשמי - המשפיע המוזיקלי ר' מענדל ראטה | Mendel Roth - Mincha
פגישת הרב דב קוק עם הרב מורגנשטרן ר"ח חשון תשע"ז
"מענדל מיט חברים" - ר' מענדל ראטה ב'קומזיץ עם בני הישיבות | Mendel Roth with Friends
דוד קאליש שר שירי מנחם, שלש עשרה מידות | Dudi Kalish & Friends - Music Video
ברית מנחם מענדל הרמן ז' תשרי ע"ח
חלאקה מנחם מענדל ארד- בית חב"ד סרי לנקה, היקדואה
הילולת רבי מנחם מענדל ויטפסקר א 'אייר ע"ז
דודי קאליש, ארי היל & מקהלת קולות - אלו ואלו - שירי מנחם | Dudi Kalish, Ari Hill & Kolot Choir
ר' דוד מנחם דיוואן הלב - יעלה יעלה
ר' מענדל פוטרפאס מתוועד  עם תרגום לעברית
הרב מנחם דוברוסקין בהתוועדות יא' ניסן ה'תשע"ו יום ההולדת של הרבי מליובאוויטש
התוועדות חג הגאולה עם הרב מענדל מרוזוב שיחי' ב-770
התוועדות ג תמוז הרב בערל לאזאר חלק א שנת תשעז
סיום המחזור הראשון בלימוד הרמב"ם אצל הרבי מליובאוויטש
הרב יצחק אביי פרשת נח
[2] כנס היסטורי - הרב שטיינמן והרב אבוחצירא
ישיבת נצח נצחים מגישים - הרבי מליובאוויטש מסביר מפי קודשו בטוב טעם מה עושים בעלי מחלוקת
דרשה אש ביידיש מפי ר' לוי יצחק בנדר זיע"א! 1/3 חסידי ברסלב הקדושים מלפני שנים!
הרב יהודה דייטש - משה רבינו בכל דור
הרה"ג הרב ווכטר ל' תשרי תשע"ז - הבריאה חלק א' מרתק