פיטר פן - פרק 33: ייעודה של לונה
פיטר פן - פרק 34: רכבת הרפאים
פיטר פן - פרק 35: המפתח למראה השחורה
פיטר פן - פרק 17: נדודי שינה
פיטר פן - פרק 15: צ'יקו הבוגד
פיטר פן פרק 2 עפים
פיטר פן - פרק 9: יום הולדת
פיטר פן - פרק 13: פיטר פן בשבי
פיטר פן - פרק 40: שום מקום בסכנה
פיטר פן - פרק 11: התמונה של אמא הוק
פיטר פן - פרק 19: האדרת של הוק
פיטר פן - פרק 8: ונדי והשעון
פיטר פן - פרק 18: טובי האמיץ
פיטר פן - פרק 37: הדרך אל הטירה
פיטר פן - פרק 10: אבא של לילי נמר
פיטר פן - פרק 3: שום מקום
פיטר פן - פרק 26: שובו של הוק
פיטר פן - פרק 29: לעוף
פיטר פן - פרק 21: ונדי בשבי
פיטר פן - פרק 4: השעון של התנין