ခရမ္း, ခင္ေမာင္သန္႔
ဖုိးလ (ခရမ္း) စံပယ္ေတြ မငုိခင္
ဖုိးလ(ခရမ္း) မသန္စြမ္းသူရဆန္း...ျမင့္ျမတ္ ေဇရဲထက္ ေျပတီဦး ငုိသြားမယ္ သရုပ္ေဆာင္ခ်က္
ဖုိးလ(ခရမ္း) တစ္ခါက ေတးေရး/စမင္းသုိက္
ဘုန္းႏွင့္ကံႏွင့္ ေရႊသဇင္_တီး- စႏၵရားဘသန္းတင္၊ ဆို- ကိုနိုင္ ခရမ္း၊
ခရမ္း(sign language)
ေတာသားႀကီး_ေရး- ဂီတာေသာင္း၊ တီး- စႏၵရားေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိး၊ ဆို- ကိုႏိုင္ ခရမ္း၊
ဦးတင္ေမာင္၀င္း (ခရမ္း)၏ ကြယ္လြန္ျခင္း ၂၅ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္
ဘယ္မွာလဲ အခ်စ္ရယ္_ေရး- ဦးေအာင္ကိုး၊ ယခုဆို- ကိုႏိုင္ ခရမ္း၊ စႏၵရား- ဘသန္းတင္၊
ခ်စ္မိုးေဆြ_ဂီတ- စႏၵရားဘသန္းတင္၊ ယခုဆို- ကိုႏိုင္ ခရမ္း၊
ဖုိးလ (ခရမ္း) စံပယ္ေတြ မငုိခင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔ဂုဏ္ျပဳ ေတးထပ္_ေရး- ဆရာေမာင္ပုည (မင္းလွ) ဆို- ကိုနိုင္ ခရမ္း၊
ဖုိးလ (ခရမ္း) အမွတ္တရ ေဖေဖ
နန္းေကသီ_ ေရး- ေရႊျပည္ေအး၊ ဆို- ကိုနိုင္ ခရမ္း၊ ေအးပပလႈိင္၊ တီး- ေဒါက္တာလွဘူး၊
ပံုပမာ_ ေရး- တေယာ ကိုပါ၊  မူလဆို- ကိုမင္းသူ၊  ယခုဆို- ကိုႏိုင္ (ခရမ္း)၊
အမိေက်းဇူး_ ေရး- စိန္ဗိုလ္တင့္၊ ယခုဆို- ကိုနိုင္ ခရမ္း၊ ဆိုင္း- ပန္တ်ာ စိန္လွၿမဳိင္ ႏွင့္ အဖြဲ႔၊
ဖုိးလ(ခရမ္း) ခင္ဦး 1996
'ႏုငယ္'    ဖုိးလ(ခရမ္း)
ဖုိးလ(ခရမ္း) အခ်ိန္လြန္ မုိက္ေနာင္တ
အကပေဒသာ_ ေရး- ကိုသန္းနိုင္၊ ဆို- ကိုနိုင္ ခရမ္း၊ ေရႊယမင္းဦး၊ ဆိုင္း- ပန္တ်ာစိန္လွၿမိုင္၊