|72 tầng kỳ lâu| Tập 12 full- tập cuối Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Lỗi【Vietsub】
| 72 tầng kỳ lâu | Tập 11 full- Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Diệc Phàm, Ngô Lỗi【Vietsub】
[VIETSUB]  Ngô Lỗi và Ngô Diệc Phàm chia tay - 72 Tầng Kỳ Lâu tập 12 cut
[VIETSUB] Ngô Lỗi và Triệu Lệ Dĩnh bắt chước Ngô Diệc Phàm  - "72 Tầng Kỳ Lâu" tập 12
| 72 tầng kỳ lâu | Ngô Diệc Phàm giả ngã lừa Tam Thúc - tập 12【Vietsub】
[VIETSUB] Trailer "72 Tầng Kỳ Lâu" - Tập 12
| 72 tầng kỳ lâu | Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Lỗi một đội, Ngô Diệc Phàm đau lòng- tập 12
[Vietsub] 72 Tầng Kì Lâu - Tập 1  (Khách mời: Trần Vỹ Đình)
| 72 tầng kỳ lâu | Triệu Lệ Dĩnh, Nhậm Đạt Hoa, Ngô Diệc Phàm hát rap freestyle- tập 12
[Vietsub] 72 tầng kỳ lâu - Tập 5
72 tầng kì lâu tập 10
[VIETSUB] Trailer "72 Tầng Kỳ Lâu" - Tập 12
[Vietsub] 72 Tầng Kỳ Lâu - Tập 6
[VIETSUB] 72 Tầng Kỳ Lâu- Tập 3
| 72 tầng kỳ lâu | Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Lỗi liên thủ bắt nạt Ngô Diệc Phàm- tập 12
[Vietsub cut] 72 tầng kỳ lâu tập 8- Tiểu Hầu bị chị em Phàm Dĩnh lừa
《七十二层奇楼》第10期 20170714: 吴亦凡排兵布阵出奇招 王小利背赵丽颖唱魔性二人转 72 Floors of Mystery EP.10【湖南卫视官方频道】
[Vietsub full] 72 tầng kỳ lâu tập 8- Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Lỗi, Ngô Diệc Phàm, Hầu Minh Hạo
[Vietsub] 72 tầng kỳ lâu - Tập 4
[VIETSUB] 72 Tầng Kỳ Lâu  - Tập 2- Khách mời: Vu Mông Lung