|72 tầng kỳ lâu| Tập 12 full- tập cuối Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Lỗi【Vietsub】
[Vietsub] Đoạn bị CUT show 72 tầng kỳ lâu tập 11( Dĩnh Bảo nấu cơm)
| 72 tầng kỳ lâu | Tập 11 full- Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Diệc Phàm, Ngô Lỗi【Vietsub】
[Vietsub] 72 tầng kỳ lâu - Tập 4
| 72 tầng kỳ lâu | Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Lỗi liên thủ bắt nạt Ngô Diệc Phàm- tập 12
[Vietsub] 72 tầng kỳ lâu - Tập 5
[Trailer 2017] "Show 72 Tầng Kỳ Lâu" - Tập 13
《72 tầng kỳ lâu》Tập 9 full- Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Diệc Phàm, Ngô Lỗi【Vietsub】
Triệu Lệ Dĩnh Truyền Kỳ Tập 12 || Vietsub
[Vietsub] 72 Tầng Kỳ Lâu - Tập 6
72 Tầng Kỳ Lâu - cặp đôi Dĩnh Phàm ngàn trái tim ước
[Vietsub] Hướng về cuộc sống tập 13 - Triệu Lệ Dĩnh
Triệu Lệ Dĩnh  - Honey - 72 Tầng kỳ lâu | film 2017
[Vietsub] Ngô Lỗi, Ngô Diệc Phàm, Hầu Minh Hạo - Thôn Lưu Ngôn - "72 Tầng Kỳ Lâu" ep.05 cut
72 Tầng Kỳ Lâu 2017 tập 1 VietSub + Thuyết minh
《72 tầng kỳ lâu》Tập 10 full- Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Diệc Phàm, Nhậm Đạt Hoa【Vietsub】
[ĐOM ĐÓM ĐỘNG] VIETSUB 72 TẦNG KỲ LÂU TẬP 7
[Vietsub full] 72 tầng kỳ lâu tập 8- Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Lỗi, Ngô Diệc Phàm, Hầu Minh Hạo
[TỔNG HỢP - 72 TẦNG KÌ LÂU] TRIỆU LỆ DĨNH - ZHAO LIYING
《72 tầng kỳ lâu》Cut: Triệu Lệ Dĩnh full cảnh cute - Tập 10