[VIETSUB] 72 Tầng Kỳ Lâu  - Tập 2- Khách mời: Vu Mông Lung
[VIETSUB] 72 Tầng Kỳ Lâu- Tập 3
[Vietsub] 72 tầng kỳ lâu - Tập 5
[Vietsub] 72 Tầng Kì Lâu - Tập 1  (Khách mời: Trần Vỹ Đình)
72 tầng kỳ lâu tập 4 vietsub
|72 tầng kỳ lâu| Tập 12 full- tập cuối Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Lỗi【Vietsub】
[Vietsub] 72 Tầng Kỳ Lâu - Tập 6
[ĐOM ĐÓM ĐỘNG] VIETSUB 72 TẦNG KỲ LÂU TẬP 7
[Vietsub full] 72 tầng kỳ lâu tập 8- Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Lỗi, Ngô Diệc Phàm, Hầu Minh Hạo
| 72 tầng kỳ lâu | Tập 11 full- Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Diệc Phàm, Ngô Lỗi【Vietsub】
72 tầng kỳ lâu Tập 8 [cut] - Triệu Lệ Dĩnh hít xà đơn
[Vietsub] Trò chơi bị Cut (72 tầng kỳ lâu - Tập cuối)
[VIETSUB] Trailer "72 Tầng Kỳ Lâu" - Tập 12
72 tầng kì lâu tập 10
《72 tầng kỳ lâu》Tập 9 full- Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Diệc Phàm, Ngô Lỗi【Vietsub】
[VIETSUB] Đoạn Cắt Không Phát Sóng của Ngô Diệc Phàm - 72 Tầng Kỳ Lâu Tập 2
[Vietsub] 72 tầng kì lâu- Trailer tập 3 Triệu Lệ Dĩnh
[Vietsub] 72 tầng kỳ lâu tập 7 không chiếu- Ngô Diệc Phàm lừa Triệu Lệ Dĩnh
[Vietsub cut] 72 tầng kỳ lâu tập 8- Tiểu Hầu bị chị em Phàm Dĩnh lừa
[VIETSUB CUT] 72 TẦNG KỲ LÂU  tập 05 Dĩnh Bảo và Vương Tiểu Lợi