[Vietsub] 72 tầng kỳ lâu - Tập 5
[Vietsub] 72 Tầng Kỳ Lâu - Tập 6
72 tầng kỳ lâu tập 4 vietsub
[VIETSUB] 72 Tầng Kỳ Lâu- Tập 3
[ĐOM ĐÓM ĐỘNG] VIETSUB 72 TẦNG KỲ LÂU TẬP 7
《72 tầng kỳ lâu》Tập 10 full- Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Diệc Phàm, Nhậm Đạt Hoa【Vietsub】
[Vietsub full] 72 tầng kỳ lâu tập 8- Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Lỗi, Ngô Diệc Phàm, Hầu Minh Hạo
[Vietsub] 72 Tầng Kì Lâu - Tập 1  (Khách mời: Trần Vỹ Đình)
| 72 tầng kỳ lâu | Tập 11 full- Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Diệc Phàm, Ngô Lỗi【Vietsub】
|72 tầng kỳ lâu| Tập 12 full- tập cuối Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Lỗi【Vietsub】
72 Tầng Kỳ Lâu - Triệu Lệ Dĩnh bán hoa dễ thương
[VIETSUB] 72 Tầng Kỳ Lâu  - Tập 2- Khách mời: Vu Mông Lung
[VIETSUB CUT] 72 TẦNG KỲ LÂU  tập 05 Dĩnh Bảo và Vương Tiểu Lợi
[Vietsub] 72 tầng kỳ lâu tập 7 cut- Ngô Diệc Phàm, Triệu Lệ Dĩnh oẳn tù tì
《72 tầng kỳ lâu》Tập 9 full- Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Diệc Phàm, Ngô Lỗi【Vietsub】
[Vietsub] Đoạn Cut Triệu Lệ Dĩnh- Ngô Lỗi cảnh đầm lầy (Show 72 tầng kì lâu)
[Vietsub cut] 72 tầng kỳ lâu tập 8- Tiểu Hầu bị chị em Phàm Dĩnh lừa
[Vietsub] 72 tầng kỳ lâu tập 7 không chiếu- Ngô Diệc Phàm lừa Triệu Lệ Dĩnh
[FM] TRIỆU LỆ DĨNH - NGÔ DIỆC PHÀM - 72 TẦNG KỲ LÂU - PART 5
[Vietsub] 72 tầng kỳ lâu tập 7- Ngô Diệc Phàm muốn Triệu Lệ Dĩnh về đội mình