Mì Gõ | Tập 156 : Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng (Phim Hài 2017)
Mì Gõ | Tập 151 : Khách Sạn "Vui Vẻ" (Phim Hài 2017)
Mì Gõ | Tập 154 : Sống Là Phải Nện (Phim Hài 2017)
Mì Gõ | Tập 153 : Cánh Cửa Thần Kỳ (Phim Hài 2017)
Mì Gõ | Tập 150 :Thánh Bolero Tài Smile "CHĂN RAU" (Phim Hài 2017)
Mì Gõ | Tập 155 : Vì "X" Bất Chấp (Phim Hài 2017)
Mì Gõ Đặc Biệt | Điêu Thuyền Thả Thính (MV PARODY)
Mì Gõ | Tập 146 : Gái Gú Là Phù Du (Phim Hài 2017)
Mì Gõ | Tập 147 : Anh Trai Mưa (Phim Hài 2017)
Mì Gõ | Tập 144 : Yêu Đi Đừng Sợ (Phim Hài 2017)
Mì Gõ | Tập 142 : Annabelle Và Những Người Bạn (Phim Hài 2017)
Mì Gõ Đặc Biệt | Tập 122 : Em Chưa 18 | Bi Max, Pinky, DJ Na
Mì Gõ | Tập 148 : Xin Lỗi ! Mẹ Chỉ Là Con ...
Mì Gõ | Tập 149 : Biệt Đội Săn Rồng (Phim Hài 2017)
Mì Gõ Đặc Biệt | Tập 135 : Chàng Trai Đến Từ Hôm Qua (Phim Hài 2017)
Mì Gõ | Tập 145 : Tuổi Dậy Thì (Phim Hài 2017)
Ghiền Mì Gõ @ YouTube FanFest Vietnam 2017
Mì Gõ | Tập 131 : Ghen Ghen Ghen Ghen Mà (Phim Hài 2017)
Mì Gõ Đặc Biệt | EM GÁI MƯA (MV Cảm Động 2017)
Mì Gõ | Tập 139 : Sắc Đẹp Ngàn Cân (Phim Hài 2017)