HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | BMDCN #8 FULL | 27/8/2017
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | BMDCN #11 FULL | 17/9/2017
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | GIL LÊ LIÊN TỤC ĐƯỢC BẠN DIỄN HÔN | BMDCN #7 FULL | 20/8/2017
Bí Mật Đêm Chủ Nhật 2017 l Tập 1 Full HD| Hoàng Sơn thẳng tay tát Huỳnh Lập(09/07/2017)
Bí Mật Đêm Chủ Nhật 2017 l Tập 8 l Thử thách 2: Thay Vai Khẩn Cấp (27/8/2017)
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | MIU LÊ, TRỊNH THĂNG BÌNH | BMDCN #3 FULL | 23/7/2017
Bí Mật Đêm Chủ Nhật 2017 l Tập 8 l Thử thách 4: Lồng Tiếng (27/8/2017)
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | BMDCN #4 FULL | 30/7/2017
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | XUÂN NGHỊ - XUÂN LAN | BMDCN #9 FULL | 3/9/2017
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | BMDCN #1 FULL | 9/7/2017
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | BMDCN #6 FULL | HOÀNG SƠN, HUỲNH LẬP, KIM TUYẾN | 13/8/2017
Bí Mật Đêm Chủ Nhật 2017 l Tập 7 Teaser 1 | Gil Lê - Hoàng Oanh (20/08/2017)
Bí Mật Đêm Chủ Nhật 2017 l Tập 2 Full HD | Việt Hương, Thanh Duy "chặt chém" Lê Giang (16/07/2017)
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | JUN PHẠM, NAM EM | BMDCN #5 FULL | 6/8/2017
Bí Mật Đêm Chủ Nhật 2017 l Tập 7 l Thử thách 2: Đứng - Ngồi - Nằm - Quỳ (20/8/2017)
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | ỐC THANH VÂN, HỨA MINH ĐẠT | BMDCN #10 FULL | 10/9/2017
Bí Mật Đêm Chủ Nhật 2017 l Tập 7 l Thử Thách 1: Câu Thoại Bất Ngờ (20/08/17)
Bí Mật Đêm Chủ Nhật 2017 l Tập 6 l Phần 5 (13/8/2017)
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | BMDCN #2 FULL | 16/7/2017
Bí mật đêm chủ nhật 2017 | Gil Lê mang bầu, được Việt Hương, Trường Giang, Huỳnh Lập hôn