Vietsub Bạn cùng phòng tôi là Hồ tiên - Tập1
Vietsub Bạn cùng phòng tôi là Hồ tiên - Tập 4
Vietsub Bạn cùng phòng tôi là Hồ tiên - Tập 3
bạn cùng phòng của tôi là hồ tiên -  tập 21
[Vietsub] Bạn cùng phòng tôi là Hồ tiên - Tập 2
[MV] [BL]  Phim Bạn Cùng Phòng Tôi Là Chồn Tiên
bạn cùng phòng của tôi là hồ tiên - tập 22
( VietSub ) Bạn cùng phòng tôi là Hồ Tiên - Tập 18
[Vietsub - BL] Bạn cùng phòng của tôi là Hồ Tiên (Trailer đầu tiên) - Tháng 11/2016 lên sóng
Vietsub   ep 10 Bạn cùng phòng tôi là chồn tiên
Bạn cùng phòng của tôi là hồ tiên
Vietsub Bạn cùng phòng tôi là Hồ tiên - Tập 6
Bạn cùng phòng tôi là chồn tiên (Tập 1) [Fill Đam Mỹ]
Vietsub Bạn cùng phòng tôi là Hồ tiên - Tập 5
Vietsub  Bạn cùng phòng tôi là hồ tiên - Tập 9
Vietsub Bạn cùng phòng tôi là Hồ tiên - Tập12
Vietsub  Bạn cùng phòng tôi là hồ tiên  -Tập 11
Phụ Đề - Bạn cùng phòng tôi là Hồ Tiên - Tập 17
bạn cùng phòng của tôi là hồ tiền - tập 20
[Vietsub] Bạn cùng phòng tôi là Hồ tiên - Tập 8