HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | BMDCN #11 FULL | 17/9/2017
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | BMDCN #8 FULL | 27/8/2017
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | ỐC THANH VÂN, HỨA MINH ĐẠT | BMDCN #10 FULL | 10/9/2017
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | GIL LÊ LIÊN TỤC ĐƯỢC BẠN DIỄN HÔN | BMDCN #7 FULL | 20/8/2017
Bí Mật Đêm Chủ Nhật 2017 l Tập 8 l Thử thách 4: Lồng Tiếng (27/8/2017)
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | MIU LÊ, TRỊNH THĂNG BÌNH | BMDCN #3 FULL | 23/7/2017
Bí Mật Đêm Chủ Nhật 2017 | Tập 10: Việt Hương bật khóc trong "đau đớn" khi bị Hoàng Sơn phụ bạc
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | XUÂN NGHỊ - XUÂN LAN | BMDCN #9 FULL | 3/9/2017
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | BMDCN #6 FULL | HOÀNG SƠN, HUỲNH LẬP, KIM TUYẾN | 13/8/2017
Bí Mật Đêm Chủ Nhật 2017 l Tập 8 Teaser 2 | Miko Lan Trinh - Kiều Ngân (27/08/2017)
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | BMDCN #2 FULL | 16/7/2017
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | JUN PHẠM, NAM EM | BMDCN #5 FULL | 6/8/2017
Bí Mật Đêm Chủ Nhật 2017 l Tập 8 l Thử thách 2: Thay Vai Khẩn Cấp (27/8/2017)
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | BMDCN #1 FULL | 9/7/2017
Bí Mật Đêm Chủ Nhật 2017 l Tập 7 Teaser 1 | Gil Lê - Hoàng Oanh (20/08/2017)
HTV BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT MÙA 3 | BMDCN #4 FULL | 30/7/2017
Bí Mật Đêm Chủ Nhật 2017 l Tập 7 Teaser 2 | Gil Lê - Hoàng Oanh (20/08/2017)
[Show Tuyển Chọn] BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT - TẬP 9 - HOÀI LINH - VIỆT HƯƠNG - TRƯỜNG GIANG - TRẤN THÀNH
Bí mật đêm chủ nhật 2017 | Gil Lê mang bầu, được Việt Hương, Trường Giang, Huỳnh Lập hôn
[Show Tuyển Chọn] BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT - TẬP 7 - HOÀI LINH - VIỆT HƯƠNG - TRẤN THÀNH - PHI THANH VÂN