Bước Chân Hai Thế Hệ 19 - Dương Đình Trí Và Top Hits Night - Phần 1
Bước Chân Hai Thế Hệ 19 - Dương Đình Trí Và Top Hits Night - Phần 2
Bước Chân Hai Thế Hệ 19 - LK Remix Sôi Động - Dương Đình Trí Và Top Hits Night
Bước Chân Hai Thế Hệ Lần Thứ 19 - Dương Đình Trí Và Top Hits Night - Phần 4
Bước Chân Hai Thế Hệ 19 - Dương Đình Trí Và Top Hits Night - Phần 3
Bước Chân Hai Thế Hệ 18 - Dương Đình Trí Và Những Tình Khúc Theo Yêu Cầu - Phần 1
Bước Chân Hai Thế Hệ Đạc Biệt - Thương Hoài Miền Tây Phần 1 - Nhiều Nghệ Sĩ [Official]
Bước Chân Hai Thế Hệ in Taiwan 2017
Red Carpet - Bước Chân Hai Thế Hệ
Behind The Scenes: Bước Chân Hai Thế Hệ 19
Bước Chân Hai Thế Hệ 18 | Phần 2 | Dương Đình Trí, Hồ Quang Hiếu, Dương Cẩm Lynh, NSND Lệ Thủy
Bước Chân Hai Thế Hệ Đặc Biệt - Hạnh Phúc Đầu Xuân [Full]
TRAILER LIVESHOW BƯỚC CHÂN HAI THẾ HỆ - LIVE IN SAN JOSE 2017
Bước Chân Hai Thế Hệ 16 - Dương Đình Trí Và Hoa Thơ Trong Âm Nhạc Phần 4 [Official]
Bước Chân Hai Thế Hệ 18 - Dương Đình Trí Và Những Tình Khúc Theo Yêu Cầu - Phần 3
Những Ca Khúc Remix Hay Nhất Của Bước Chân Hai Thế Hệ (Phần 1) [Official]
Bước Chân Hai Thế Hệ 18 - Dương Đình Trí Và Những Tình Khúc Theo Yêu Cầu - Phần 4
Bước Chân Hai Thế Hệ 18 - Dương Đình Trí Và Những Tình Khúc Theo Yêu Cầu - Phần 6
Bước Chân Hai Thế Hệ 18 - Dương Đình Trí Và Những Tình Khúc Theo Yêu Cầu - Phần 5
Hậu trường dàn Sao bước chân hai thế hệ biểu diễn ở Canada