THVL | Cười xuyên Việt 2017 - Tập 12: Bảng triển vọng - Chủ đề Bolero
THVL | Cười xuyên Việt 2016 - Tập 12: Chung kết xếp hạng
THVL | Cười xuyên Việt - Phiên bản nghệ sĩ 2016: Tập 6 - Tui sợ
THVL l Cười xuyên Việt 2017 - Tập 1
THVL | Cười xuyên Việt 2017 - Tập 9: Tình
THVL | Cười xuyên Việt 2017 - Tập 11: Bảng tài năng - Chủ đề "Bolero"
THVL l Cười xuyên Việt 2017 - Tập 1: Bến phà kỷ niệm - Minh Dự
Hài Hồng Thanh | Cười Xuyên Việt 2017 | Công An Chìm ( Lâm Thắng, Minh Dự, Quốc Khánh )
THVL | Cười xuyên Việt 2017 - Tập 3: Bảng thi tài năng
THVL | Cười xuyên Việt 2017 - Tập 14[2]: Hoàng Phúc hóa thân thành bà mẹ chồng khó tính
THVL | Cười xuyên Việt 2017 - Tập 12[3]: Nàng Bơ Lang Tấn Phát tuyển chồng
THVL | Cười xuyên Việt 2017 - Tập 13[1]: Joker Hồng Thanh khó xử khi phải lựa chọn vợ hay người yêu
THVL | Cười xuyên Việt 2017 - Tập 10: Bảng triển vọng - Chủ đề "Tình"
THVL | Cười xuyên Việt 2017 - Tập 15: Chung kết xếp hạng Bảng triển vọng
THVL | Cười xuyên Việt 2017 - Tập 6: Ước mơ
THVL | Cười xuyên Việt 2017 - Tập 5: Chủ đề Nóng
THVL | Cười xuyên Việt 2017 - Tập 7: Nóng
THVL | Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội | Tập 7: Bến vắng - Nhóm XPro
THVL | Cười xuyên Việt 2017 - Tập 14[1]: Giấc mơ của Lý Thông
THVL | Cười xuyên Việt 2017 - Tập 16: Chung kết xếp hạng Bảng tài năng