Chảnh gì mà chảnh | tiểu hà mễ
你牛什麼牛-唐古 | Chảnh Gì Mà Chảnh - Đường Cổ [ Vietsub Kara ]
Ni Niu Shen Me Niu 你牛什么牛 Chảnh Gì Mà Chảnh Xiao Xia Mi 小虾米 Tiểu Hà Mể
DJ Trung Quốc Cực Hay -- Chảnh gì mà chảnh - Tiểu Hà Mễ
China Mix 2016 - Chảnh Gì mà Chảnh
Chảnh gì mà chảnh Ver 2-Tiểu Hà Mễ(你牛什么牛- 小虾米 ) + Show 17/6
Học tiếng trung qua bài hát CHảnh gì mà chảnh thế Tiểu HÀ Mễ
Chảnh gì mà chảnh | tiểu hà mễ
[VNT] 你牛什么牛 - 小虾米 - Chảnh Gì Mà Chảnh - Tiểu Hà Mễ
Chảnh gì mà chảnh Ver 2 Tiểu Hà Mễ(你牛什么牛 小虾米 ) + Show 17/6 | The best chinese song
Chảnh Gì Mà Chảnh - Tiểu Hà Mễ 你牛什么牛 - 小虾米
你牛甚麼牛  唐古 CHẢNH GÌ MÀ CHẢNH.  Đường Cố
Chảnh gì mà chảnh- Tiểu Hà Mễ hay nhất
Chảnh Gì Mà Chảnh - 你牛什么牛 Karaoke
Chảnh gì mà chảnh - Tiểu Hà Mễ (các bạn bật phụ đề Tiếng Việt nhé)
Nhạc Hoa Remix Tuyển Chọn Mới Nhất Cực Hay | Chảnh Gì Mà Chảnh
Chảnh gì mà chảnh - Tiểu Hà Mễ 23/11/2016
Hạo Nam Superstar Nhạc Hoa( chảnh gì mà chảnh - phỉ nhi)
Ngươi chảnh gì mà chảnh - 小虾米
小虾米 - Chảnh Gì Mà Chảnh - Tiểu Hà Mễ - YY LIVE 4051