Nhứt nách với Châu Thanh Hùng | Kiếp nào có yêu nhau
Châu Thanh Hùng | Sự tích Cây Uyên Ương
Vọng cổ hơi dài cực hay | Nhứt nách với Châu Thanh Hùng | Không bao giờ quên em
Châu Thanh Hùng - Nhã Phượng | Tìm em nơi đâu
Nhứt nách với Châu Thanh Hùng | Sự tích Cây Uyên Ương
Nhứt nách với Châu Thanh Hùng | Đưa em về quê mẹ
Chết ngất với Châu Thanh Hùng - Cẩm Như | Khi rừng thu thay lá
Vọng cổ hơi dài cực hay | Nhứt nách với Châu Thanh Hùng | Tình yêu và nước mắt
Nhứt nách với Châu Thanh Hùng - Anh Thư | Lệnh truy nã
Nhứt nách với Châu Thanh Hùng | Sắc hoa màu nhớ
Thánh Lễ chính tiệc tuần chầu và đón chào Đức Tổng Leopoldo Girelli - Đền Thánh Hưng Nghĩa 2017
11  chien cong tham lang   Chau Thanh Hung
Nhứt nách với Châu Thanh Hùng | Sự tích Cây Uyên Ương
nghệ sĩ thanh long ( Chầu Đệ Nhị)  Dong Thay thich thanh hung HD1
Nụ hồng. Châu thanh hùng
TD "Khi rừng thu thay la" NS chau thanh hung
Nhứt nách với Châu Thanh Hùng | Sự tích Cây Uyên Ương
Nhứt nách với Châu Thanh Hùng - Anh Thư | Lệnh truy nã
Châu Thanh Hùng | Đưa em về quê mẹ
Nhứt nách với Châu Thanh Hùng | Tình yêu và nước mắt