Cội Nguồn Đáng Yêu Tập 01 - Phim Thái Lan
Cội Nguồn Đáng Yêu Tập 08 - Phim Thái Lan
Cội Nguồn Đáng Yêu Tập 05 - Phim Thái Lan
Cội Nguồn Đáng Yêu Tập 13 - Phim Thái Lan
Cội Nguồn Đáng Yêu Tập 07 - Phim Thái Lan
Cội Nguồn Đáng Yêu Tập 22 (Tập Cuối)- Phim Thái Lan
Cội Nguồn Đáng Yêu Tập 02 - Phim Thái Lan
[Tập 1] Tình Yêu Mong Muốn/ Rang Pratana_ Vietsub
Cội Nguồn Đáng Yêu Tập 14 - Phim Thái Lan
Cội Nguồn Đáng Yêu Tập 03 - Phim Thái Lan
[Tập 1] Cô Giúp Việc Đáng Yêu/Panyachon Kon Krua_ Vietsub
Cội Nguồn Đáng Yêu Tập 04 - Phim Thái Lan
[Tập 1] Linh Hồn Đáng Yêu _ Lồng Tiếng
Cội Nguồn Đáng Yêu Tập 10 - Phim Thái Lan
Cội Nguồn Đáng Yêu Tập 18 - Phim Thái Lan
Cội Nguồn Đáng Yêu Tập 19 - Phim Thái Lan
Cội Nguồn Đáng Yêu Tập 09 - Phim Thái Lan
Cội Nguồn Đáng Yêu Tập 17 - Phim Thái Lan
Cội Nguồn Đáng Yêu Tập 20 - Phim Thái Lan
Linh hồn đáng yêu Tập 1 Lồng tiếng