FAPtv Cơm Nguội: Tập 122 - Hoa Hậu Môi Trường
FAPtv Cơm Nguội: Tập 123 - Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới
FAPtv Cơm Nguội: Tập 126- Xem Bóng Đá Xưa Và Nay
FAPtv Cơm Nguội: Tập 124 -  Ngưng Đòi Hỏi
FAPtv Cơm Nguội: Tập 112 - Bạn Gái Tôi Là Đại Ca
FAPtv Cơm Nguội: Tập 121 - Sự Thật Vinh Râu
FAPtv Cơm Nguội: Tập 120 - Danh Ca Bolero
FAPtv Cơm Nguội: Tập 125 - Biệt Đội Làm Thuê
FAPtv Cơm Nguội: Tập 133 - Em Của Ai Đừng Của Anh
FAPtv Cơm Nguội: Tập 130 - Trà Sữa Với Despacito
30Shine TV | Mì Gõ Đặc Biệt | Tập 122 | Em Chưa 18 Phim Hài 2017
FAPtv Cơm Nguội: Tập 127 -  Nơi Này Có Vinh
FAPtv Cơm Nguội: Tập 109 - Gà Trống Nuôi Con
FAPtv Cơm Nguội: Tập 118 - Thi Rớt
FAPtv Cơm Nguội: Tập 97 - Lột Xác
FAPtv Cơm Nguội: Tập 21 - Đứa Con Phá Hoại
FAPtv Cơm Nguội: Tập 128 - Cúng Cô Hồn Tháng 7
FAPtv Cơm Nguội: Tập 86 - Yêu Nhầm Trai Đểu
FAPtv Cơm Nguội: Tập 68 - Ngày Về
FAPtv Cơm Nguội: Tập 110 - Đệ Nhất Xóm Nổ