FAPtv Cơm Nguội: Tập 64 - Món Ăn Mới
FAPtv Cơm Nguội: Tập 66 - Điệu Hổ Ly Sơn
FAPtv Cơm Nguội: Tập 67 - Cô Y Tá Dũng Cảm
FAPtv Cơm Nguội: Tập 68 - Ngày Về
FAPtv Cơm Nguội: Tập 70 - Tuổi Thơ Dữ Dội
FAPtv Cơm Nguội: Tập 65 - Lời Trăn Trối
FAPtv Cơm Nguội: Tập 69 - Hậu Duệ Mặt Trời Tập Cuối [Parody]
FAPtv Cơm Nguội: Tập 63 - Kén Rể
FAPtv Cơm Nguội: Tập 61 - Vị Khách Bất Ổn - Soobin Hoàng Sơn
FAPtv Cơm Nguội: Tập 62 - Chưa Bao Giờ
FAPtv Cơm Nguội: Tập 54- Thợ Sửa Ống Nước
FAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai
FAPtv Cơm Nguội: Tập 74 - Cá Độ Mùa Euro
FAPtv Cơm Nguội: Tập 91 - Đi Ra Nước Ngoài
FAPtv Cơm Nguội Tập 46: Hút Thuốc
FAPtv Cơm Nguội: Tập 125 - Biệt Đội Làm Thuê
FAPtv Cơm Nguội: Tập 15 - Vị Khách Đặc Biệt
FAPtv Cơm Nguội: Tập 99 - Thần Tượng
FAPtv Cơm Nguội Tập 49: Chuyến Đi Chơi Bất Ổn
FAPtv Cơm Nguội: Tập 117 - Sống Chung Với Mẹ Chồng