Tiểu thư uy quyền tập 115 Thuyết minh Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 86 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 83 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 81 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 87 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 84 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 122 het Thuyết minh Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 116 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 38
Tiểu thư uy quyền tập 61 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 60 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 114 Thuyết minh Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 107 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 78 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 91 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 118 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Phim Bộ Mới Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền (Princess Oh Ro Ra) Tập 35 - Phim Bộ Hàn Quốc Mới
Tiểu thư uy quyền tập 88 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 121 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 104 Thuyết minh - Công Chúa Aurora