Chuông vàng vọng cổ 2016 - Võ Thị Ngọc Quyền - Chung kết 3
Chuông vàng vọng cổ 2016 - Trịnh Thị Ngọc Huyền - Chung kết 3
Chuông vàng vọng cổ 2016 | Đêm 4 | Võ Thị Ngọc Quyền - Bâng khuâng mùa hạ
Chuông Vàng Vọng Cổ 2016 | Đêm chung kết xếp hạng 1 | Võ Thị Ngọc Quyền - Cô gái bán gươm
Chuông Vàng Vọng Cổ 2016 | Đêm chung kết xếp hạng 2 | Trịnh Thị Ngọc Huyền - Nợ em một khúc dân ca
Chuông Vàng Vọng Cổ 2016 | Đêm chung kết xếp hạng 2 | Võ Thị Ngọc Huyền - Về quê ngoại
Vo thi ngoc Quyền cvvc 2016
Nhứt nách với Văn Nguyên - Ngọc Quyền (Giải 4 CVVC 2016) | Máu nhuộm sân chùa
Nhứt nách với Ngọc Huyền (CBVC 2016) - Tạ Công Thành | Lý chim quyên
Nhứt nách với Ngọc Quyền (Giải 4 CVVC 2016) | Pháo hồng tiễn bước em đi
Ngọc Huyền (CBVC 2016) hát giao lưu với FAN (Quốc Dũng) | Chợ Mới
Ngọc Quyền (Giải 4 CVVC 2016) hát giao lưu với FAN (Út Tý) | Căn nhà màu tím
Lê Văn Gàn (CBVC 2007) - Ngọc Quyền (Giải 4 CVVC 2016) | Cung đàn mới
Đơn ca cổ: Tiếng đàn - NS Ngọc Quyền - Đoàn Văn công Quân khu 9
Nhứt nách với Ngọc Quyền (Giải 4 CVVC 2016) | Thương quá Việt Nam
Cứ mỗi lần cô ấy cất giọng hát là tay chân tôi bủn rủn hết trơn | Ngọc Quyền | Xin một lần yêu nhau
Chuông vàng ca Tân nhạc cũng quá trời Nhứt nách | Ngọc Quyền (Giải 4 CVVC 2016) | Về quê Ngoại
HTV CHUÔNG VÀNG VỌNG CỔ | Trịnh Thị Ngọc Huyền | ĐÊM CHUNG KẾT XẾP HẠNG | 22/9/2016
Tình hận thâm cung - Võ Thị Ngọc Quyền
Ca cũng hay, mà đờn cũng rất bốc | Ngọc Quyền (Giải 4 CVVC 2016) | Cô gái bán gươm