Sở Kiều Truyện - Tập 17 - Thuyết Minh || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
ღ Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Tập 17 VietSub
Sở Kiều Truyện - Tập 19 - Thuyết Minh || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Sở Kiều Truyện - Tập 18 - Thuyết Minh ||  Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
ღ  Sở Kiều Truyện Tập 17 | Tây Thi Nữ Vương | VietSub + Thuyết minh
Sở Kiều Truyện - Tập 21 - Vietsub || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Tập 17  ll NeW Film ll Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Tập 17
ღ Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Tập 17 VietSub
ღ Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Tập 19 VietSub
Sở Kiều Truyện - Tập 20 - Thuyết Minh || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Sở Kiều Truyện Phần 2 Tập 17
ღ Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Tập 18 VietSub
ღ Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Tập 22 VietSub
ღ Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Tập 20 VietSub
‘Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện’ tập 17-18: Tinh Nhi theo thế tử về Yến Bắc?
Sở Kiều Truyện - Tập 23 - Vietsub || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Đặc Công Hoàng Phi sở Kiều Truyện Phần 2 - Tập 17
Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Phần 2 - Tập 17 - Truyện Audio || Nam Bắc Ngược Đầu
Sở Kiều Truyện - Tập 25 - Vietsub || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Sở Kiều Truyện - Tập 16 - Thuyết Minh || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017