HTV ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ MÙA 3 | Liz, Emma, Tino, Anh Huy, Kim Hải, Chiến Thắng | DOPT #15 | 14/10/2017
HTV ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ MÙA 3 | Gia đình là số 1 đọ tài | DOPT #14 FULL | 7/10/2017
Đàn Ông Phải Thế Mùa 3 | Tập 13 Full HD: Đại Nghĩa Xót Xa Khi Jang Mi Theo Trai Hàn(30/09/2017)
HTV ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ MÙA 3 | Huỳnh Quý, Cẩm Tuyền, Lâm Thắng |  DOPT #12 FULL | 23/9/2017
HTV ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ MÙA 3 | GIN TUẤN KIỆT - SAM - SHIN - BÉ CHÂU | DOPT #6 FULL | 12/8/2017
HTV ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ MÙA 3 | DOPT #11 FULL | 16/9/2017
HTV ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ MÙA 3 | Mai Tài Phến, Linh Tí, Ngọc Tuyên, Xuân Văn | DOPT #9 FULL | 2/9/2017
HTV ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ MÙA 3 | DOPT #10 FULL | VƯƠNG ANH TÚ, HIỀN HỒ, TÔN KINH LÂM | 9/9/2017
Đàn Ông Phải Thế Mùa 3 | Tập 7 Full HD: Việt Hương tiết lộ người đàn ông thứ hai hiểu mình nhất
HTV ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ MÙA 3 | Hoàng Tôn, Yến Lê, Thế Lân, Hải Lê | DOPT #8 FULL | 26/8/2017
Đàn Ông Phải Thế Mùa 3 | Tập 5 Full HD: Việt Hương Vì Quốc Đạt Bỏ Luôn Quỳnh Chi (05/08/2017)
HTV ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ MÙA 3 | AKIRA PHAN, BẰNG CƯỜNG |  DOPT #2 FULL | 15/7/2017
HTV ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ MÙA 3 | DOPT #4 FULL | 29/7/2017
HTV ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ MÙA 3 | DOPT #1 FULL | 8/7/2017
HTV ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ MÙA 3 | Quốc Cơ, Hồng Phượng, Quốc Dũng | DOPT #3 FULL | 22/7/2017
HTV Đàn ông phải thế | DOPT #1 FULL | Quỳnh Anh, Ốc Thanh Vân, Thanh Phương, Hari Won | 30/10/2015
ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ | TẬP 22 FULL HD (25/03/16)
HTV Đàn ông phải thế | DOPT #19 FULL | Thanh Duy, Hoàng Duy, Bửu Lộc, Thúc Lĩnh Lincoln | 4/3/2016
HTV Đàn ông phải thế | DOPT #29 FULL | Huỳnh Anh, Công Hoàng, Trí Thông, Đức Lợi | 13/5/2016
ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ | TẬP 31 (FULL HD)