Phim đức Phật - Buddha - Tập 52 Mogalana và Sariptta Hai nhập Niết-bàn [DPA lồng tiếng và Engsub]
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - TẬP 52
Buddha - Đức Phật (tập 53) Thuyết Minh
Phim đức Phật - Buddha - Tập 53 Bữa ăn cuối cùng của Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]
Buddha - Đức Phật (tập 52) Thuyết Minh
Phim đức Phật - Buddha - Tập 51 Buddha cứu độ mẹ ngài Mogalana [DPA lồng tiếng và Engsub]
Phim đức Phật - Buddha - Tập 50 Vua Ajātasattu qui y Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]
Buddha - Episode 52 - August 31, 2014
Phim đức Phật - Buddha - Tập 47 Thiếu nữ mang thai hại Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.53)【佛陀】中文 720p
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.54)【佛陀】中文 720p (HẾT)
BUDDHA - Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Tập Cuối - Rất Hay
Phim đức Phật - Buddha - Tập: 43 Vua Suddhodana băng hà [DPA lồng tiếng và Engsub]
Buddha - Đức Phật (tập 50) Thuyết Minh
Phim cuộc đời Đức Phật phần cuối - Thay đổi SỐ PHẬN cho người nữ. ( HẾT)
Buddha Đức Phật ( thuyết minh ) - tập 55
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.51)【佛陀】中文 720p
Phim đức Phật - Buddha - Tập 54 Buddha nhập Niết-bàn, Phân chia xá lợi [DPA lồng tiếng và Engsub]
Thuyet minh phim An Do DUC PHAT-Buddha51
PHIM CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI - TẬP 01 LỒNG TIẾNG