Tập 1 – Duyên Đến Hạnh Phúc
[Vietsub + Kara] Quay lưng 转身 - Phàn Phàm 樊凡 (OST Duyên đến hạnh phúc/缘来幸福)
[Vietsub] Duyên Đến Hạnh Phúc 2016 Tập 1
Tập 5 – Duyên Đến Hạnh Phúc
[Vietsub] Duyên Đến Hạnh Phúc 2016 Tập 2
Hạnh Phúc Duyên Đưa - Tập 1 || Phim Tình Cảm Đài Loan || Trần Vỹ Đình
Tập 8 – Duyên Đến Hạnh Phúc
Tập 19 – Duyên Đến Hạnh Phúc
Tập 11 – Duyên Đến Hạnh Phúc
Hạnh Phúc Duyên Đưa - Tập 20 || Phim Tình Cảm Đài Loan || Trần Vỹ Đình
Hạnh Phúc Duyên Đưa - Tập 7 || Phim Tình Cảm Đài Loan || Trần Vỹ Đình
[Vietsub + Kara] Ai 谁 - Mã Thiên Vũ 马天宇 (OST Duyên đến hạnh phúc/缘来幸福)
Tập 14 – Duyên Đến Hạnh Phúc
Hạnh Phúc Duyên Đưa - Tập 30 || Phim Tình Cảm Đài Loan || Trần Vỹ Đình
Tập 7 – Duyên Đến Hạnh Phúc
Duyên Đến Hạnh Phúc - Tập 01 [HD Thuyết Minh] - Phim Tình Cảm Đài Loan Hay Nhất 2017
Hạnh Phúc Duyên Đưa - Tập 21 || Phim Tình Cảm Đài Loan || Trần Vỹ Đình
Tập 17 – Duyên Đến Hạnh Phúc
Tập 4 – Duyên Đến Hạnh Phúc
Tập 12 – Duyên Đến Hạnh Phúc