Gia Đình Là Số 1 Phần 2 - Tập 13 + 14 + 15
Gia Đình Là Số 1 Phần 2 Tập 13 || Ba Heri Đần Nhất Lớp Thời Đi Học
Gia Đình Là Số 1 Phần 2 Tập 12 || Cô Giáo ChumUm Bất Tỉnh Ở Bãi Biển  Được Lên Báo
Gia Đình Là Số 1 Phần 2 Tập 11 || Shinae Ăn 100 Cái Bánh Trong Siêu Thị
Gia Đình Là Số 1  Phần 2 Tập 62 || Heri tham ăn
Gia Đình Là Số 1 Phần 2: Tập 16 + 17 + 18
Phim Hài Hàn Quốc Gia Đình Là Số 1   Phần 2 Tập 1 5
Gia Đình Là Số 1 Phần 2 Tập 9 || Heri Tham Ăn Không Cho Shinae Ăn Sườn Nướng
Gia Đình Là Số 1 Phần 2 Tập 79 Lồng Tiếng - Lần đầu Joon Hyuk hôn chị gái của Shin Ae
Gia đình là số 1 phần 2   Tập 116 TVM lồng tiếng
|Gia Đình Là Số 1| (Phần 2) Tập 68
Gia đình là số 1 phần 2   Tập 86 TVM lồng tiếng
Gia Đình Là Số 1 Phần 2 Tập 96 Lồng Tiếng - Shin Ae khóc nức nở khi nghe tin chú Julien có người yêu
Gia Đình Là Số 1 Phần 2 - Tập 9 +10
Gia dinh la so 1 phan 2 Tập 36 40
Gia dinh la so 1 phan 2 Tập 21 25
Gia Đình Là Số 1 Phần 2 Tập 46 || Chị Shinae Bị Trai Lạ Gạ Gẫm
Gia đình là số 1 phần 2 -  Khi Heri có bạn trai [ Siêu Hài ]
Gia Đình Là Số 1 Phần 2 Tập 94  Lồng Tiếng
Gia Đình Là Số 1 Phần 2 Tập 76 Lồng Tiếng - Cô hiệu phó đến nhà Heri ăn vụng bị dị ứng phù mỏ