Họa Tâm Sư Tập 1 Thuyết Minh
Họa Tâm Sư - Tập 3 - Thuyết Minh - Full HD
Họa Tâm Sư - Tập 6 - Thuyết Minh - Full HD
Họa Tâm Sư Tập 18 - [Painting Heart Master 2017] - Vietsub HD
Họa Tâm Sư Tập 12 [Thuyết Minh] Painted Heart 2017
Họa Tâm Sư Tập 8 [Thuyết Minh] Painted Heart 2017
Họa Tâm Sư - Tập 4 - Thuyết Minh - Full HD
Họa Tâm Sư Tập 16 - [Painting Heart Master 2017] - Vietsub HD
Họa Tâm Sư Tập 20 - Tập Cuối - [Painting Heart Master 2017] - Vietsub HD
Họa Tâm Sư Tập 15 - [Painting Heart Master 2017] - Vietsub HD
Họa Tâm Sư - Tập 2 - Thuyết Minh - Full HD
Họa Tâm Sư Tập 17 - [Painting Heart Master 2017] - Vietsub HD
Họa Tâm Sư Tập 1 [VietSub HD] Painted Heart (2017)
Họa Tâm Sư - Tập 9 - Thuyết Minh - Full HD
Họa Tâm Sư Tập 10 [Thuyết Minh] Painted Heart 2017
Họa Tâm Sư Tập 14 - [Painting Heart Master 2017] - Vietsub HD
[Vietsub, Kara] Hồ Tâm (湖心) - Trương Hiểu Húc (张晓旭) (Họa Tâm Sư OST)
Họa Tâm Sư Tập 19 - [Painting Heart Master 2017] - Vietsub HD
Họa Tâm Sư - Tập 7 - Thuyết Minh - Full HD
Họa Tâm Sư - Tập 5 - Thuyết Minh - Full HD