[Tập 1] - Hỏa Long Vương xuất hiện!
[Tập 7 ] - Hỏa Long Vương đại chiến Băng Long Vương
[Tập 2] - Xin chào Hỏa Long Vương :D
[Tập 29] - Tiến lên Hỏa Long Vương !!!
[ Tập 5 ] Hỏa Long Vương vs Tiềm Ảnh Ngư part 1
[Tập 8] - Hỏa Long Vương bại trận
Con Quay Ma Thuật Tập 28 - Hỏa Long Vương Trọng Thương - Bạn Nghĩ Ai Sẽ Là Người Chiến Thắng?
Con Quay Ma Thuật Tập 15 - Genkai Bại Trận - Băng Long Vương
Con Quay Ma Thuật Tập 30 - Hỏa Long Vương hạ gục Sói Hắc Băng - Gale Tiến Vào Vòng Trong
Long Thần Hội Đấu Tập 7 - Hỏa Long Vương đại chiến Băng Long Vương
Chiến Đấu ⚔ Hỏa Long Vương vs Băng Long Vương - Con quay ma thuật
Hỏa Long Vương Tập 6 - Đối đầu Hắc Lôi Thần
Giới Thiệu | Con quay Ma Thuật | Hỏa Long Vương | Long Thần Hội Đấu
Thí Nghiệm Hỏa Long Vương Khi Gặp Nước | Đồ Chơi Trẻ Em | Con Quay Ma Thuật
Con Quay Long Thần Hội Đấu - Hỏa Long Vương - Con Quay Cty LingDong
Giới Thiệu Con Quay Ma Thuật - Độc Giác Mã - Long Thần Hội Đấu
Con Quay Ma Thuật Tập 29 - Hỏa Long Vương vs Sói Hắc Băng - Gale Phản Công
[ Tập 5 ] Hỏa Long Vương vs Tiềm Ảnh Ngư part 2
Con Quay Ma Thuật Tập 6 - Hỏa Long Vương Đối đầu Hắc Lôi Thần - Long Thần Hội Đấu
Trận đấu hay giữa Hoả Long Vương và Sói Băng_ P2_Con quay ma thuật