Hoa Thiên Cốt - Tập 1 - Phim Tiên Hiệp Trung Quốc - Hoắc Kiến Hoa
Hoa Thiên Cốt - Tập 10 - Phim Tiên Hiệp Trung Quốc - Hoắc Kiến Hoa
Hoa Thiên Cốt - Tập 8 - Phim Tiên Hiệp Trung Quốc - Hoắc Kiến Hoa
Hoa Thiên Cốt (The Journey Of Flower) - Tập 18 - Triệu Lệ Dĩnh - Phim Tiên Hiệp Trung Quốc cực hay
Hoa Thiên Cốt - Tập 2 - Phim Tiên Hiệp Trung Quốc - Hoắc Kiến Hoa
[Vietsub + Kara] Thiên Cổ 千古 - A Lan 阿兰 (Ost Hoa Thiên Cốt/花千骨) (Bạch Tử Họa x Hoa Thiên Cốt)
Hoa Thiên Cốt - Tập 50 - Phim Tiên Hiệp Trung Quốc cực hay - Hoắc Kiến Hoa
[Vietsub] Happy Camp - Hoa Thiên Cốt | Hoắc Kiến Hoa, Triệu Lệ Dĩnh, Tưởng Hân, Mã Khả - FIX
Hoa Thiên Cốt (The Journey Of Flower) - Tập 19 - Triệu Lệ Dĩnh -  Phim Tiên Hiệp Trung Quốc cực hay
Hoa Thiên Cốt (The Journey Of Flower) - Tập 20 - Triệu Lệ Dĩnh - Phim Tiên Hiệp Trung Quốc cực hay
Hoa Thiên Cốt - Tập 48 - Phim Tiên Hiệp Trung Quốc cực hay - Hoắc Kiến Hoa
THDT - Phim Hoa thiên cốt - Tập 50 (Hết) - Kết nối phim
hoa thiên cốt tập 11 lồng tiếng
Phim Hoa Thiên Cốt | Tập 6 | Phim Bộ Trung Quốc | Hoắc Kiến Hoa | Triệu Lệ Dĩnh | VietSub | HD 720p.
Hoa Thiên Cốt - Tập 28 - Phim Tiên Hiệp Trung Quốc cực hay - Hoắc Kiến Hoa
Hoa Thiên Cốt - Tập 7 - Phim Tiên Hiệp Trung Quốc - Hoắc Kiến Hoa
Hoa Thiên Cốt - Tập 3 - Phim Tiên Hiệp Trung Quốc - Hoắc Kiến Hoa
Hoa Thiên Cốt - Tập 30 - Phim Tiên Hiệp Trung Quốc cực hay - Hoắc Kiến Hoa
Hoa Thiên Cốt - Tập 4 - Phim Tiên Hiệp Trung Quốc - Hoắc Kiến Hoa
Hoa Thiên Cốt - Tập 40 - Phim Tiên Hiệp Trung Quốc cực hay - Hoắc Kiến Hoa