Nhứt nách với Phùng Ngọc Bảy (CBVC 2011 - HCVTQ 2015) | Kỷ niệm thời con gái
Cải Lương: KỶ NIỆM THỜI CON GÁI | Châu Thanh, Phượng Hằng, hề Thanh Nam, Linh Tâm, Bảo Trang
Phùng Ngọc Bảy - Ngân Hằng _ Máu Nhuộm Sân Chùa, Trích đoạn cải lương hay
Nhứt nách với Phùng Ngọc Bảy (CBVC 2011 - HCVTQ 2015) | Đêm lạnh chùa hoang
Nhứt nách với Phùng Ngọc Bảy (CBVC 2011 - HCVTQ 2015) | Đêm lạnh chùa hoang
Nhứt nách với Phùng Ngọc Bảy (CBVC 2011 - HCVTQ 2015) | Xin một lần yêu nhau
Karaoke thôi mà - Đâu cần phải hay đến thế | Tấn Hưng | Phụng hoàng & Chôn vùi kỷ niệm tình xa
Thùy Trang ( Cần Đước ) , Phùng Ngọc Bảy
Nhứt nách với Phùng Ngọc Bảy (CBVC 2011 - HCVTQ 2015) | Mưa rừng
Cvvc Phùng Ngọc Bảy và Kim Cương
Tân Cổ : Mình Ơi - Phùng Ngọc Bảy
Tuyệt đỉnh song ca vọng cổ  Phùng Ngọc Bảy ft Thùy Dương - Trường Sa Không Xa
Ca cải lương: Nhánh lan rừng, Phùng Ngọc Bảy, Mỹ Linh, Nhanh lan rung Phung Ngoc Bay, My Linh
Taitucailuong 2017-Nghe si Phùng Ngọc Bảy & Kim Luận-vọng cổ Thương Chiếc Áo Bà Ba.
Clb p11 q8 trich doan han mac tu phung ngoc bay kim anh
CK 1 CVVC 2011 - Phung Ngoc Bay
CVVC Phùng Ngọc Bảy viếng tang Thân Mẫu Nghệ sĩ Lê Phú 21/10/2016
Taitucailuong 2017-nghe si Phùng Ngọc Bảy-Vọng cổ Lưu Bút ngày xanh.
PHÙNG NGỌC LIÊM Karaoke | Tập Hát Vọng Cổ | Beat Vọng Cổ
Trích đoạn Tô Ánh Nguyệt - Phùng Ngọc Bảy