LỄ HỘI QUÁN THẾ ÂM, NGŨ HÀNH SƠN, TP ĐÀ NẴNG - 2015
Lễ Hội Quán Thế Âm tại Huế 1
Hd le hoi quan the am dn 2017
LỄ HỘI VÍA QUAN ÂM 19   9   2013 CÔNG ĐỨC LỄ NIỆM 500 DANH HIỆU BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM 01
Bản tin: Khai kinh mở đầu Lễ hội Quán Thế Âm năm Đinh Dậu – Pl.2561
Vang vọng lời kinh - Album Lễ hội Quán Âm
Mẹ Quan Âm Nam Hải linh ứng (Cilp mới 2017)
LỄ HỘI HOA ĐĂNG.VÍA QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.CHÙA HƯƠNG SƠN 2015
Quán Thế Âm 3 - Album Lễ hội Quán Âm
Lễ Hội Quan Âm - Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam, 28/3/2015
Quán Thế Âm 4 - Album Lễ hội Quán Âm
Lễ Hội Quán Thế Âm - [Lễ Hội Du Lịch Văn Hóa Việt Nam]
LỄ HỘI MẠN ĐÀ LA QUÁN THẾ ÂM
Lễ Vía Bồ Tát Quan Âm 19 / 9 / 2014 Tại Chùa Đại Tòng Lâm  - ĐĐ Thích Giác Nhàn
LỄ HỘI HOA ĐĂNG VÍA QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT. CHÙA HƯƠNG SƠN.NĂM 2014
Lễ Hội Quan Thế Âm tại Thiền Viện Minh Đăng Quang, Charlotte, NC USA
Lễ hội QUAN THẾ ÂM 19/2 - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng 2015
Lễ Hội Quán Thế Âm 2009 chùa Quán Thế Âm   Ngũ Hành Sơn   Đà Nẵng
Lễ hội Quán Thế Âm - Đà Nẵng 2013
Lễ Hội Quan Âm tại Chùa Việt Nam - Houston, Texas