TÂN LỘC ĐỈNH KÝ - Tập 1 (Lồng Tiếng)
TÂN LỘC ĐỈNH KÝ - Tập 21 (Lồng Tiếng)
Lộc đỉnh ký 1998 _tập 1
Tân Lộc Đỉnh Ký (Phần 1) ★ Châu Tinh Trì
Tân Lộc Đỉnh Ký 2 (Vi Tiểu Bảo) - Châu Tinh Trì
TÂN LỘC ĐỈNH KÝ - Tập 36 (Lồng Tiếng)
Loc dinh ky 1984 tap5
TÂN LỘC ĐỈNH KÝ - Tập 48 (Lồng Tiếng)
Phim hài Tân Lộc Đỉnh Ký    Trương Vệ Kiện  & Lương Triều Vỹ
TÂN LỘC ĐỈNH KÝ - Tập 37 (Lồng Tiếng)
TÂN LỘC ĐỈNH KÝ - Tập 18 (Lồng Tiếng)
TÂN LỘC ĐỈNH KÝ - Tập 25 (Lồng Tiếng)
TÂN LỘC ĐỈNH KÝ - Tập 33 (Lồng Tiếng)
TÂN LỘC ĐỈNH KÝ - Tập 24 (Lồng Tiếng)
Tan Loc Dinh Ky 2008 (US Long Tieng) Full Part 37
TÂN LỘC ĐỈNH KÝ - Tập 27 (Lồng Tiếng)
TÂN LỘC ĐỈNH KÝ - Tập 38 (Lồng Tiếng)
TÂN LỘC ĐỈNH KÝ - Tập 19 (Lồng Tiếng)
TÂN LỘC ĐỈNH KÝ - Tập 34 (Lồng Tiếng)
Loc dinh ky 1984 tap1