[Tập 8] - Hỏa Long Vương bại trận
Long Thần Hội Đấu Tập 7 - Hỏa Long Vương đại chiến Băng Long Vương
Quay Ma Thuật - Long Thần Hội Đấu Tập 7 - Hỏa Long Vương Chiến Băng Long Vương
[Tập 10] - Giao đấu Thiên tài Kalon
[Tập 44] - Trận đấu vì tình bạn
Long Thần Hội Đấu [Tập 8] -  Hỏa Long Vương bại trận
Con Quay Long Thần Hội Đấu - Hỏa Long Vương - Con Quay Cty LingDong
Con Quay Long Thần Hội Đấu - Băng Long Vương - Hệ Tấn Công Bền Bỉ
Long thần hội đấu
Tập 6 - Long Thần Hội Đấu - Hắc Ma Tướng và Hỏa Long Vương
Con Quay Ma Thuật Tập 16 - Giải Đấu Con Quay Thuật - Long Thần Hội Đấu
Con Quay Ma Thuật Tập 44 - Trận Đấu Cuối Cùng Phần 2 - Đấu Vì Tình Bạn
[Trailer] - Long Thần Hội Đấu
LONG THẦN HỘI ĐẤU - BÀI HÁT CHÍNH
Long thần hội đâu
Con Quay Ma Thuật - Long Thần Hội Đấu Tập 5a - Hỏa Long Vương vs Tiềm Ảnh Ngư
Long Thần Hội Đấu - Hắc Ma Tướng
Con Quay Ma Thuật - Long Thần Hội Đấu - Tập 1
Long thần hội đấu - Vũ Hỏa Phượng vs Hắc Ma Tướng vs Hoả Long Vương (Phần 1)
Con quay Nado INfinity | Long thần hội đấu | Độc giác mã Hỏa Long vương hợp tác chiến đấu