Người Em Cần Là Anh Đây - Dykey Nhân [ Video Lyrics ]
Kịch Bản Em Và Nó - Loren You [ Video Lyrics ]
Kiều Nữ Và Thằng Lưu Manh - Loren You ft. Moon Đôrêmi [ Video Lyrics ]
Loren You 2017 | Rap Chất Đễu Tâm Trạng Thất Tình  | Tình Yêu Mất Giá Hàng Đá Lên Ngôi | Loren You
Loren You • Tuyển Tập Những Ca Khúc Hay Nhất Của Loren You • 2014 - 2015
Có Tiền Là Có Quyền - Loren You ft. Shin Kay & Lúa XC [ Video Lyrics ]
Phim Ca Nhạc : Tình Yêu Nhận Và Giao - Loren You
Chia Tay Cứ Để Anh - Loren You ft. Moon Đôrêmi [ Video Lyrics ]
Anh Là Gì Của Em ? - Loren You [ Video Lyrics ]
Trung Thu Con Xa Nhà - Loren You [ Video Lyrics ]
Liên Khúc : Anh Nghèo Thì Anh Chịu ( 1 - 2 ) - Loren You [ Video Lyrics ]
Vật Chất Lên Ngôi, Tình Dục Đánh Đỗi 16+ - Loren You ft. N.D ( Ngọc Dĩ ) & Dykey Nhân [ Lyrics ]
Anh Nghèo Thì Anh Chịu - Loren You [ Video Lyrics ]
Anh Trả Em Nè ( Version 2017 ) - Loren You [ Video Lyrics ]
Loren You | Rap Buồn Tâm Trạng Về Tình Yêu Hay Nhất 2017 | Ván Đã Đóng Thuyền | Loren You ( Phần 3 )
Khổ Vì Một Chữ Ghen - Loren You [ Video Lyrics ]
Em Vẫn Còn Trẽ Trâu ( Version 2017 ) - Loren You [ Video Lyrics ]
Cứ Mặt Kệ Anh ( Cover ) - Loren You [ Video Lyrics ]
Trò Chơi Tình Dục  - Loren You [ Video Lyrics ]
Lỗi Tại Ai Tình Chia Hai ( Part 2 ) - Loren You ft. Yu Miu & Night Ken [ Video Lyrics ]