MC VIỆT THẢO- CBL (606)- CÁM ƠN ĐỜI TẠ ƠN NGƯỜI- NOV 21, 2017
MC VIỆT THẢO- 15 DƯỢC NẤM- TỎI ĐEN NGHỆ ĐỎ NGHỆ VÀNG TIÊU SỌ ĐEN- COLLAGEN BỘT
MC VIỆT THẢO- CBL (600)- PHỞ 90 DEGREE in SAN JOSE CALIFORNIA, USA- Nov 7, 2017
MC VIỆT THẢO- CBL (597)- Đi ăn vặt ở DAKAO Food To Go in Little Saigon, California.
MC VIỆT THẢO- CBL (602) Part 8- CƠM NIÊU CALI Hương Việt- SAN JOSE- CALIFORNIA, USA- NOV 12, 2017
MC VIỆT THẢO- CBL (577)- Đi ăn ở HONG KONG CITY MALL in HOUSTON TEXAS- JULY 04,2017
MC VIỆT THẢO- CBL (591)- ĐI ĂN BÒ NGŨ HÀNH SƠN Ở FAVORI RESTAURANT IN LITTLE SAIGON- CALIFORNIA.
MC VIỆT THẢO- CBL (602) Part 7- CƠM NIÊU CALI Hương Việt- SAN JOSE- CALIFORNIA, USA- NOV 12, 2017
MC VIỆT THẢO- CBL (573)- Đi ăn PHỞ VIỆT ANH ở SEATTLE CENTER- June 28,2017
MC VIỆT THẢO- CBL (602) Part 1- CƠM NIÊU CALI Hương Việt- SAN JOSE- CALIFORNIA, USA- NOV 9, 2017
MC VIET THAO- CBL (413)- TÂN CẢNG NEWPORT SEAFOOD Restaurant In LITTLE SAIGON- SEPTEMBER 16, 2015.
MC VIET THAO- CBL(563)- ĐI ĂN CÁ NƯỚNG DA GIÒN Ở FAVORI RESTAURANT IN LITTLE SAIGON- CALIFORNIA.
MC VIỆT THẢO- CBL (602) Part 6- CƠM NIÊU CALI Hương Việt- SAN JOSE- CALIFORNIA, USA- NOV 11, 2017
MC VIỆT THẢO- CBL (602) Part 3- CƠM NIÊU CALI Hương Việt- SAN JOSE- CALIFORNIA, USA- NOV 10, 2017
MC VIỆT THẢO- CBL (599)- MÓN QUÀ VÔ GIÁ NGÀY HALLOWEEN của LIÊN MAI- Nov 5, 2017
MC VIỆT THẢO- CBL (568)- CÁCH QUAY HEO DA GIÒN- EDEN SUPERMARKET- VIRGINIA HOA KỲ- JUNE 9, 2017.
MC VIET THAO- CBL (523)- “KOC Crawfish- Beer Club & Restaurant” in Little Saigon- California.
MC VIỆT THẢO- CBL (605)- LANDING IN MELBOURNE - NOV 16, 2017
MC VIỆT THẢO- CBL (601) Part 1- NHÀ HÀNG CƠM 90 DEGREE in SAN JOSE CALIFORNIA, USA- Nov 8, 2017
MC VIỆT THẢO- CBL (596)- ÂM MƯU GIẾT VỢ- October 6, 2017