[ anime F TV ] Naruto phần 2 tập 16 ( Thuyết minh )
Naruto Shippuuden tập 16 (Thuyết minh) _ Naruto Sức mạnh vĩ thú tập 16.
Naruto sức mạnh vĩ thú lồng tiếng tập 17
[ anime F TV ] Naruto tập 16 (Thuyết minh) _ Sương tan. Cảm giác bí ẩn.
[ anime F TV ] Naruto phần 2 tập 19 ( Thuyết minh )
[ anime F TV ] Naruto phần 2 tập 15 (Thuyết minh)
[ anime F TV ] Naruto phần 2 tập 17 ( Thuyết minh )
[ anime F TV ] Naruto phần 2 tập 18 ( Thuyết minh )
[ anime F TV ] Naruto phần 2 tập 20 ( Thuyết minh )
Naruto sức mạnh vĩ thú lồng tiếng tập 15
[ anime F TV ] Naruto phần 2 tập 21 ( Thuyết minh )
Naruto sức mạnh vĩ thú lồng tiếng tập 18
[ anime F TV ] Naruto tập 15 (Thuyết minh) _ Phong ấn bị phá vỡ.
[ anime F TV ] Naruto phần 2 tập 4 (Thuyết minh)
[ anime F TV ] Naruto phần 2 tập 22 ( Thuyết minh )
[ anime F TV ] Naruto phần 2 tập 13 (Thuyết minh)
Naruto Shippuuden tập 19 (Thuyết minh) _ Naruto Sức mạnh vĩ thú tập 19
#Naruto Shippuuden tập 17 (Thuyết minh) _ #Naruto Sức mạnh vĩ thú tập 17.
Naruto Shippuuden tập 21 (Thuyết minh) _ Naruto Sức mạnh vĩ thú tập 21.
[ anime F TV ] Naruto phần 2 tập 26 ( Thuyết minh )