(បទថ្មី, ​នាយចឺម)៖ ខានជួបគ្នាយូរ អូនមានកូនបាត់ {Full Video} , khmer song 2017, Neay Jerm new song
បទថ្មី, នាយ ចឺម, ខានជួបគ្នាយូរអូនមានកូនបាត់, Neay Jerm New Song 2017
នរក១៨ជាន់, (បទថ្មី), ច្រៀង៖ នាយ ចឺម, Neay Jerm new song 2017, Neay Jerm, ចម្រៀងភ្ជុំបិណ្ឌ
កូរពេញឆាក នាយចឺម នេនទុំ ប៉ែន ចំរ៉ុង ប្រជែងយក សុខ ពិសី / Neay Jerm Ft Sok Pisey - Ganzberg Concert
ធានាថាសើច កូរសាហាវណាស់ នាយចឺម Ft. អ្នកគាំទ្រ / Neay Jerm Ft. Super Fan ETV Gold Concert 30 July 2017
បិបឹក ក្តៅៗហ៊ុយៗ,Be BiBe, នាយចឺម,full HD1080,Neay Jerm ( Khmer House Party ) Vimean Phnom Penh
(ល្អមើលណាស់) នាយចឺម ជួប Fan ជើងខ្លាំង ក្រើកឆាក / Neay Jerm VS Fan - ETV Gold Concert - 28 Oct 2017
កូរទៀតហើយ នាយចឺម : នរក១៨ជាន់ នាយចឺម Ft វីរៈនិច្ច / Neay Jerm Ft Vireak Nich 1-2 Drink Concert CTN
ខានជួបគ្នាយូរ អូនមានកូនបាត់ ដោយ​ នាយ ចឺម - Neay Jerm New Song Collection
សើចទៀតហើយ នាយ ចឺម ▶ ចេញកូរសារជាថ្មី សើចពីដើមដល់ចប់ – Neay Jerm 💿 ETV Gold KAP Concert khmer song
នាយ ចឺម & នាយ ថ្លែង & វីរះ និច្ច លេងមួយក្បាច់នេះហ៊ោផ្អើលឆាកទៀតហើយ, Neay Jerm, Virak Nich
ជម្រើសបទកំសត់!! នាយ​ចឺម,បទថ្មី ខានជួបគ្នាយូរ អូនមានកូនបាត់,Nonstop2017,Neay jerm new song,
(បទថ្មីតពី​ អារហាម ) ខានជួបគ្នាយូរ អូនមានកូនបាត់ ច្រៀង នាយចឺម , Neay Jerm  , Neay Jerm new song 2017
(ក្តៅៗ) នាយចឺម, នរក ១៨ ជាន់, អារហាម, Neay Jerm, Norouk 18 Join, Ah Roham, Carabao Concert 17 09 2017
នាយចឺមកូរពេញឆាក, neay jerm, ganzberg concert at mytv cambodia
Neay Jerm, Concert Comedy, CTN, 01 January 2016
កូរដូចគ្នាម៉ង នាយ ចឺម ▶ បទៈ រាត្រីឯកា និងបទៈ អារហាម ▶ Neay Jerm 💿 ETV Gold KAP Concert Live 2017
Neay Jerm Live Video -តោះ មកមើល នាយចឺម លេងបាល់ទះ
បទថ្មី, ខានជួបគ្នាយូរអូនមានកូនហើយ - នាយ ចឺម, neay jerm new song 2017, Neay Jerm Non Stop Collection
រាត្រីឯកា,នាយចឺម អោបខ្ញុងពេញដៃ,Neay jerm Comedy ,Neay jerm new song 2017