Ngự Lão Đại Tập 306 309 - Tại Ai? Vì Ai? Hận Ai? Trách Ai? - Ngự Lão Đại Phần 2
Ngự Lão Đại Tập 303 305 - Em Là Ai? Anh Là Ai? - Ngự Lão Đại Phần 2
NGỰ LÃO ĐẠI Tập 1 - 19 Lần Đầu Gặp Gỡ - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay Mới
Ngự Lão Đại Tập 292 - Ngạo Thiên, Là Anh Phản Bội Em - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
NGỰ LÃO ĐẠI Tập 99 - 124 GHEN - Phim Hoạt Hình Anime Ngôn Tình Sắc Hay, Hoạt Hình Ngôn Tình Mới
Ngự Lão Đại Tập 301 - Bảo Vệ Dao Dao, Ngự Ngạo Thiên
Ngự Lão Đại Tập 287 - Ai Là Kẻ Ra Tay - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
Ngự Lão Đại Tập 291 - Ngạo Thiên, Là Kẻ Nào Đánh Lén - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
NGỰ LÃO ĐẠI Tập 20 - 40 Ngự Ngạo Thiên và Lạc Dao Dao - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay Mới
Ngự Lão Đại Tập 288 - Điều Tra Ra Ngự Ngạo Thiên - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
Ngự Lão Đại Tập 286 - Gặp Lại Ngự Ngạo Thiên - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
Ngự Lão Đại Tập 290 - Dao Dao, Em Tin Hắn Ta Hơn Anh - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
Ngự Lão Đại Tập 278 - Sắc Lang Ngự Ngạo Thiên - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
Ngự Lão Đại Tập 282 - Cô Ấy Chưa Bao Giờ Là Nhân Tình - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
Ngự Lão Đại Tập 280 - Tranh Giành Tình Nhân - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
Ngự Lão Đại Tập 293 - 295 Tôi Sẽ Hạ Anh Ngự Ngạo Thiên - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
Ngự Lão Đại Tập 283 - Bắt Đầu Những Hiểu Lầm Cay Đắng - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
NGỰ LÃO ĐẠI Tập 164 - 177 YÊU ANH, HẬN ANH, YÊU EM, NHỚ EM - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình
Ngự Lão Đại Tập 281 - Một Tháng Xa Nhau - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
Ngự Lão Đại Tập 263 đến 280 - Lạc Dao Dao và Ngự Ngạo Thiên - Truyện Tranh Ngôn Tình Hay