NGỰ LÃO ĐẠI Tập 1 - 19 Lần Đầu Gặp Gỡ - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay Mới
Ngự Lão Đại Tập 300 - Lỗi Tại Ai? Lạc Dao Dao? Ngự Ngạo Thiên
Ngự Lão Đại Tập 278 - Sắc Lang Ngự Ngạo Thiên - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
Ngự Lão Đại Tập 275 - Ngự Nghị Viện Ngự Ngạo Thiên - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
Ngự Lão Đại Tập 277 - Ăn Mừng Chiến Thắng - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
Ngự Lão Đại Tập 292 - Ngạo Thiên, Là Anh Phản Bội Em - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
Ngự Lão Đại Tập 279 - Tập Này Không Dám Đặt Tiêu Đề - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
Ngự Lão Đại Tập 274 - Anh Không Bao Giờ Nghi Ngờ Em - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
Ngự Lão Đại Tập 301 - Bảo Vệ Dao Dao, Ngự Ngạo Thiên
Ngự Lão Đại Tập 276 - Bước Đầu Khó Khăn - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
Ngự Lão Đại Tập 286 - Gặp Lại Ngự Ngạo Thiên - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
NGỰ LÃO ĐẠI Tập 137 - 148 KÌM CHẾ - Phim Hoạt Hình Ngôn Tình Sắc Hay, Hoạt Hình Ngôn Tình Mới
NGỰ LÃO ĐẠI Tập 41 - 70 Ngạo Thiên Cô Ta Là Ai - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay Mới
Ngự Lão Đại Tập 273 - Bởi Vì Anh Nợ Em - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
Ngự Lão Đại Tập 299 - Ảnh Cưới Lạc Dao Dao
Ngự Lão Đại Tập 267 - Ngự Ngạo Thiên Trở Về - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay
NGỰ LÃO ĐẠI Tập 241 - Sức Mạnh Của Lạc Dao Dao - Hoạt Hình Ngôn Tình Truyện Tranh Hay Mới
NGỰ LÃO ĐẠI Tập 99 - 124 GHEN - Phim Hoạt Hình Anime Ngôn Tình Sắc Hay, Hoạt Hình Ngôn Tình Mới
NGỰ LÃO ĐẠI Tập 125 - 136 LÊN GIƯỜNG - Phim Hoạt Hình Ngôn Tình Sắc Hay, Hoạt Hình Ngôn Tình Mới
Ngự Lão Đại Tập 290 - Dao Dao, Em Tin Hắn Ta Hơn Anh - Hoạt Hình Truyện Tranh Ngôn Tình Hay