Nữ Hoàng Ai Cập - Tập 1: Lời Nguyền 3000 Năm Trước
Khám phá mới về sắc đẹp của nữ hoàng Ai Cập Nefertiti
Chuyện khó tin - khám phá cái ch ,, ết bí ẩn nữ Hoàng  Ai Cập
Nữ Hoàng Ai Cập Tập 96: Cơn Ghen Của Hoàng Đế Menfuisu (Bản Siêu Nét)
Nữ Hoàng Ai Cập Tập 108: Tái Kiến Cố Nhân (Bản Siêu Nét)
Nữ Hoàng Ai Cập Tập 2: Biệt Giam Trong Cung Cấm (Bản Siêu Nét)
Nữ Hoàng Ai Cập Tập 29: Sự Hiểu Lầm Đáng Tiếc (Bản Siêu Nét)
Nữ Hoàng Ai Cập - Tập 2: Biệt Gia Trong Cung Cấm
SỰ TÀN BẠO CỦA NỮ HOÀNG AI CẬP CLEOPATRA
Nữ Hoàng Ai Cập Tập 73
Nữ Hoàng Ai Cập Tập 87: Truy Tìm Tung Tích Hoàng Phi (Bản Siêu Nét)
Nữ Hoàng Ai Cập Tập 14: Anh Hùng Thất Thế (Bản Siêu Nét)
Nữ Hoàng Ai Cập Tập 45: Vùng Đất Dữ (Bản Siêu Nét)
Nữ Hoàng Ai Cập Tập 105: Cuộc Hôn Lễ Bị Hủy Bỏ (Bản Siêu Nét)
Nữ Hoàng Ai Cập - Tập 4: Khói Lửa Kinh Thành TêBê
Nữ Hoàng Ai Cập Tập 25: Sa Mạc Tử Thần (Bản Siêu Nét)
Nữ Hoàng Ai Cập Tập 61:  Đám Cưới Thành Toroa (Bản Siêu Nét)
Nữ Hoàng Ai Cập - Tập 3: Người Con Gái Sông Nile
Nữ Hoàng Ai Cập Tập 4: Khói Lửa Kinh Thành Tê bê (Bản Siêu Nét)
Nữ Hoàng Ai Cập Tập 27: Âm Mưu Của Quan Tư Tế (Bản Siêu Nét)