Phim Cấp 3 - Tập 1 "Sự Khởi Đầu" (Đạo Diễn : Ginô Tống)
PHIM CẤP 3 - Phần 6: Tập 1 2 3 4 5 | Phim Học Sinh Hay Nhất 2017 | Ginô Tống
PHIM CẤP 3 - Phần 2 (2015) - Tập 1 (Ginô Tống , Lục Anh , Papyxu Tường)
[PHIM CẤP 3] Ginô Tống | Học Đường Nổi Loạn : Tập 1 | Phần 4
PHIM CẤP 3 - Phần 6 : Tập 1 | Phim Học Sinh Hay Nhất 2017 | Ginô Tống
PHIM CẤP 3 - Mùa Hè (2015) : Tập 1 - HD
PHIM CẤP 3 [PHẦN 3] - TẬP 1
PHIM CẤP 3 - Phần 6 : Tập Cuối | Phim Học Đường 2017 | Ginô Tống
PHIM CẤP 3 - Phần 6 : Tập 18 | Phim Học Đường 2017 | Ginô Tống
PHIM CẤP BA - MỘT THỜI ĐỂ NHỚ  - TẬP 1 |  PHIM CẤP BA MỚI NHẤT 2017 | NguyenHau Production
PHIM CẤP 3 - Phần 3 (2016) : 5 Tập Đầu
PHIM CẤP 3 - Phần 6 : Tập 17 | Phim Học Đường 2017 | Ginô Tống
Bí Mật 1993 - Tập 1 |Phim Học Đường Cấp 3 Mới Nhất 2017| WAOFILMS
PHIM CẤP 3 - Phần 2 (2015) : Tập 2 (Ginô Tống , Lục Anh , Papyxu Tường)
PHIM CẤP 3 - Phần 2 (2015) : Tập 5 (Ginô Tống , Lục Anh , Papyxu Tường)
[PHIM CẤP 3] Ginô Tống | Học Đường Nổi Loạn : Tập 01 | Phần 5
PHIM CẤP 3 - Phần 6 : Tập 20 | Phim Học Đường 2017 | Ginô Tống
PHIM CẤP 3 - Mùa Hè (2015) : Tập 5 - HD1080p
Phim Cấp 3 - Tập 6 (Tuấn Kuppj & Ginô Tống)
Phim Cấp 3 - Tập 4 (Tuấn Kuppj, Ginô Tống, Rje Kaj)