PHIM CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI - TẬP 01 LỒNG TIẾNG
BUDDHA - ĐỨC PHẬT (Tập 01) Special Episode
Phim Buddha - Đức Phật ( lồng tiếng ) - tập 1 ( Diệu Pháp Âm )
Phim đức Phật - Buddha - Tập 34 - Chứng thành chánh giác Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]
Phim đức Phật - Buddha - Tập 45 Xích mích tăng chúng ở Kosambi Hoa [DPA lồng tiếng và Engsub]
Phim đức Phật - Buddha - Tập 44: Thu nhận nữ giới xuất gia [DPA lồng tiếng và Engsub]
Phim đức Phật - Buddha - Tập 46 Anan gặp nạn, cảm hóa Angulimala [DPA lồng tiếng và Engsub]
Phim đức Phật - Buddha - Tập: 43 Vua Suddhodana băng hà [DPA lồng tiếng và Engsub]
Phim đức Phật - Buddha - Tập 48 Tinh xá Jetavana gặp nạn [DPA lồng tiếng và Engsub]
Phim đức Phật - Buddha - Tập 26 - Chiến tranh là chết chóc [DPA lồng tiếng và Engsub]
Phim đức Phật - Buddha - Tập 25 - Siddhata phản đối tế lễ sứ Magadha [DPA lồng tiếng và Engsub]
Phim đức Phật - Buddha - Tập 55 Kết thúc phim Buddha
Phim đức Phật - Buddha - Tập 51 Buddha cứu độ mẹ ngài Mogalana [DPA lồng tiếng và Engsub]
Phim đức Phật - Buddha - Tập 54 Buddha nhập Niết-bàn, Phân chia xá lợi [DPA lồng tiếng và Engsub]
Phim đức Phật - Buddha - tập 19 Thử thách của Amrapali [DPA lồng tiếng và Engsub]
Phim đức Phật - Buddha - Tập 35 - Chuyển bánh xe Pháp [DPA lồng tiếng và Engsub]
Phim đức Phật - Buddha - Tập 53 Bữa ăn cuối cùng của Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]
Phim đức Phật - Buddha - Tập 32 - Chuyên tu khổ hạnh [DPA lồng tiếng và Engsub]
PHIM CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI - TẬP 02 LỒNG TIẾNG
Phim đức Phật - Buddha - Tập 29 - Người thầy đầu tiên Alara Kalama [DPA lồng tiếng và Engsub]