Con sóc rất thận trọng nhưng cuối cùng cũng sập bẫy
Một vòng quanh nhà Săn bắt và hái lượm
Bước qua thế giới - Săn bắt và hái lượm
Sản phẩm của một buổi chiều rong chơi
Rồng đất Iguana (Green Iguana)
Hái dừa lừa - Kỷ niệm xuân 2016
Đi thả rắn xanh và kết luận đừng để cho rắn đói
Khi thánh nhọ đi bắt dơi (Bat catching fail)
Đi bẫy sóc đất
Cho rắn ăn theo kiểu mới
THĂM DỚN  - săn bắt và nấu nướng
Các con vật phản ứng như thế nào khi gặp rắn
Đi lấy rượu
Phòng làm việc của Săn bắt và hái lượm
Hái và ăn thử khế chua
Cận cảnh cá bảy màu
Rắn hổ ngựa giả chết thật dễ thương
Chim bồ câu Mini - Nhân vật cuối tháng 5 :)
Cách bẫy chim đơn giản
Làm chuồng cho rắn hổ ngựa