[Vietsub] [School Rapper] Yang Hong Won-Young B (Full ver) - Ep.2 #1 Seoul Kangseo Vòng loại 170217
[Vietsub]School Rapper Jang Yong Jun -Ep 1
[Vietsub] 170217 High School Rapper (고등래퍼) - Preview
[Vietsub] 170224 High School Rapper E03 - Mark cut
[VIETSUB] [ School Rapper EP 08] Better man - YoungB ( Yang Hong Won ) Feat Crucial Star (크루셜스타 )
[ENG] Full ver. School Rapper CHOI HAMIN cuts @ Loser resurrection
School Rapper [풀버전] 양홍원(YOUNG B) @ 서울 강서 지역대표선발전 170217 EP.2
[VIETSUB] [School Rapper EP 8] "Come for you" - Choi Hamin ft FNRL,Homeboy
School Rapper [단독 선공개] 아이돌 멤버!? NO! 래퍼로서 도전장을 내밀다! 마크(NCT) @지역대표 선발전 오늘 (금) 밤11시 본방송 170217 EP.2
School Rapper [3회] 조니, 마크 ′6위 래퍼′ 싸이퍼 @ 멘토결정전 2라운드 170224 EP.3
School Rapper [8회]′차가운 시선, 괜찮아 누가 뭐래도′ 마크 (feat.슬기 of 레드벨벳) - ♬두고가(Drop) @Final 170331 EP.8
[VIETSUB + KARA] DROP - Mark (NCT) ft SeulGi (High School Rapper)
School Rapper [2회]′나와 주셔서 감사해요′ 경인 동부지역 1위! 최하민 @ 경인 동부 지역 대표 선발전 170217 EP.2
[Vietsub] 번지 (Bunzi) - Giriboy, Xitsuh, Yang Hong Won - Ep.6 @ New Song Mission 170317
[Vietsub] 170310 High School Rapper E05 - Mark cut
[Vietsub] [School Rapper] Jang Yong Jun (Full ver) - Ep.1 #4 Seoul Kangdong Vòng loại 170210
[VIETSUB] [School Rapper EP 08] BELL -  KIM SUNJAE (ft. Hyorin of SISTAR)
[Vietsub] [School Rapper] Vòng đối đầu 1:1 - Mark, Bang Jae Min - Ep.7 170324
[Vietsub] 170324 High School Rapper E07 - Mark cut
School Rapper [풀버전] ♬번지 - 양홍원X기리보이X서출구  @ 지역대항전 신곡 미션 (서울강서) 170317 EP.6