[Phim Sửu Nhi] Tập 1 | Sửu Nhi - PHIM HAY VIỆT [OFFICIAL]
THVL | Thử tài siêu nhí - Tập 2: Anh Sáu Nhí đa tài - Huỳnh Minh Hoàng (Ku Tin)
[Phim Sửu Nhi] Tập 7 | Sửu Nhi - PHIM HAY VIỆT [OFFICIAL]
THVL | Thử tài siêu nhí - Tập 14: LK Lục tỉnh miền Tây - Quách Phú Thành
[Phim Sửu Nhi] Tập 2 | Sửu Nhi - PHIM HAY VIỆT [OFFICIAL]
HTV SIÊU HÀI NHÍ | SHN #12 FULL | ĐỜI CÔ LỰU PHIÊN BẢN SIÊU HÀI NHÍ | 8/10/2016
[Phim Sửu Nhi] Phần 2 | Tập 1 | PHIM HAY VIỆT [OFFICIAL]
[Phim Sửu Nhi] Tập 5 | Sửu Nhi - PHIM HAY VIỆT [OFFICIAL]
THVL | Ai sẽ thành sao nhí - Tập 1: Ly cà phê ban mê - Khánh Hà
[Phim Sửu Nhi] Tập 3 | Sửu Nhi - PHIM HAY VIỆT [OFFICIAL]
[Phim Sửu Nhi] Phần 2 | Tập 10 | PHIM HAY VIỆT [OFFICIAL]
[Phim Sửu Nhi] Tập 4 | Sửu Nhi - PHIM HAY VIỆT [OFFICIAL]
THVL | Tuyệt đỉnh song ca nhí - Tập 1
Xem mà khóc luôn !!!! (siêu nhí tranh tài)
[Phim Sửu Nhi] Phần 2 | Tập 8 | PHIM HAY VIỆT [OFFICIAL]
THVL | Thử tài siêu nhí - Tập 13: Nội tôi - Quách Phú Thành
HTV SIÊU HÀI NHÍ | SHN #18 FULL | "LAN VÀ ĐIỆP" PHÂN ĐOẠN MỚI | 19/11/2016
[Phim Sửu Nhi] Phần 2 | Tập 9 | PHIM HAY VIỆT [OFFICIAL]
THVL | Thử tài siêu nhí - Tập 10: Kỷ niệm khó quên - Gia Bảo, Khả Hân
[Phim Sửu Nhi] Tập Đặc Biệt (Ngoại Truyện) | Sửu Nhi - PHIM HAY VIỆT [OFFICIAL]