Sở Kiều Truyện - Tập 15 - Thuyết Minh || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Sở Kiều Truyện - Tập 16 - Thuyết Minh || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
ღ Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Tập 15 VietSub
Sở Kiều Truyện - Tập 17 - Thuyết Minh || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Sở Kiều Truyện - Tập 18 - Thuyết Minh ||  Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
ღ Sở Kiều Truyện Tập 15 | Tây Thi Nữ Vương | VietSub
Sỏ Kiều Truyện Phần 2 Tập 15
Sở Kiều Truyện - Tập 21 - Vietsub || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
ღ Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Tập 15 VietSub
Sở Kiều Truyện - Tập 19 - Thuyết Minh || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Sở Kiều Truyện - Tập 22 - Thuyết Minh || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Sở Kiều Truyện - Tập 14 - Thuyết Minh || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Sở Kiều Truyện - Tập 20 - Thuyết Minh || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
ღ Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Tập 16 VietSub
Truyền Kỳ Triệu Lệ Dĩnh Tập 15 || Vietsub
Đặc Công Hoàng Phi sở Kiều Truyện Phần 2 - Tập 15
ღ Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Tập 19 VietSub
Sở Kiều Truyện Phần 3 tập 15: Trả đũa
Sở Kiều Truyện 2| Phần cuối tập 15| Yến Tuân cô đơn nơi Yến Bắc!
ღ Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Tập 20 VietSub