Sở Kiều Truyện - Tập 28 - Vietsub || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Sở Kiều Truyện - Tập 29 - Vietsub || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Sở Kiều Truyện - Tập 30 - Vietsub || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Sở Kiều Truyện - Tập 31 - Vietsub || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Sở Kiều Truyện 2| Phần cuối tập 28| Trăng Sao đêm định mệnh!
ღ Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Tập 28 VietSub
Sở Kiều Truyện - Tập 27 - Vietsub || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Sở Kiều Truyện - Tập 32 -  Vietsub || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Sở Kiều Truyện : Đoạn bị cắt trong tập 28
Sở Kiều Truyện - Tập 34 - Vietsub ||  Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Sở Kiều Truyện - Tập 67 - Tập Cuối - Vietsub || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Sở Kiều Truyện - Tập 35 - Vietsub ||  Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017
Sở Kiều Truyện Tru Tiên Thanh Vân chí tập 28 - TFBoys, Triệu Lệ Dĩnh, Lý Dịch Phong
ღ Sở Kiều Truyện Tập 22 | Tây Thi Nữ Vương | VietSub + Thuyết minh
­­­­­­­­­­­Sở ­­­­­­­­­­Kiều­­­­­­­­­­ Truyện - Tập 28 ( Thuyết Minh ) Tài Năng Hé Lộ
Sở Kiều Truyện Phần 2 tập 28: Nơi đó thuộc về ta
[Vietsub] Hậu trường Sở Kiều truyện - Tập 28
Sở Kiều Truyện Phần 3 tập 28: Công kích bất thành
Đặc Công Hoàng Phi sở Kiều Truyện Phần 2 - Tập 28
Sở Kiều Truyện - Tập 26 - Vietsub || Phim Mới Nhất Của Triệu Lệ Dĩnh 2017