[Vietsub] "Tôi Đi Học Đây" Mùa 2 - Tập 1
[Vietsub] "Tôi Đi Học Đây" Mùa 2 - Tập 2
[Vietsub] "Tôi Đi Học Đây" Mùa 2 - Tập 3
[Vietsub] "Tôi Đi Học Đây" Mùa 2 - Tập 5
[Vietsub] "Tôi Đi Học Đây" Mùa 2 - Tập 10
[Vietsub] "Tôi Đi Học Đây" Mùa 2 - Tập 7
Tôi đi học đây Tập 1 – Going to School China
[Vietsub] "Tôi Đi Học Đây" Mùa 2 - Tập 11
[ Vietsub] OST "Tôi Đi Học Đây 2"- Trở Về Tuổi 17
[Vietsub] "Tôi Đi Học Đây" Mùa 2 - Tập 12 (end)
[Vietsub] "Tôi Đi Học Đây" Mùa 2 - Tập 4
[Vietsub] "Tôi Đi Học Đây" Mùa 2 - Tập 6
[VIETSUB] Tôi Đi Học Mùa 2 Tập 7 - Tiết Chi Khiêm & Đại Trương Vỹ  cut part 1/4
[Vietsub + Kara] Trở lại tuổi 17 (OST Tôi đi học đây mùa 2)
[Vietsub] Show Tôi Đi Học Đây - Tập 4
[Vietsub] "Tôi Đi Học Đây" Mùa 2 - Tập 8
[Vietsub] "Tôi Đi Học Đây" Mùa 2 - Tập 9
Tôi đi học đây Tập 3 – Going to School China
[Vietsub] Show Tôi Đi Học Đây - Tập 6
[VIETSUB] Tôi đi học mùa 2 Tập 5 - Tiết Chi Khiêm & Luhan cut